Layout & teknisk produksjon
Layout ingressbilde

Bindestrek eller tankestrek? 11 punkts Palatino eller 12 punkts Garamond? Bestrøket papir? Illustrasjoner som TIFF? I hvilken oppløsning? I layoutarbeide og spesielt ved teknisk produksjon må man jonglere svært mange tekniske parametere, og det mange valg som må tas. La LAG gjøre jobben, så er du sikker på resultatet!

LAG kan utføre alt fra brosjyredesign til fullstendig teknisk produksjon av din publikasjon, enten det dreier seg om årsrapporten, doktoravhandlingen eller flyeren. LAG har bl.a. fem års erfaring med totalansvar for teknisk produksjon av Security Dialogue, et internasjonalt tidskrift utgitt av PRIO (Peace Research Institute Oslo) og Sage Publications, UK.

Portfolio
IMK forskningskatalog

Forskningskatalog for Institutt for medier og kommunikasjon, 2002. Dette var forøvrig den siste forskningskatalogen som ble produsert på papir, da publiseringssystemet som LAG implementerte etter dette sørget for at det alltid var tilgjengelig en fersk forskningskatalog som PDF-fil.

forside

Forsidedesign for forskningspublikasjon utgitt ved Universitetet i Oslo.

jobbfeberannonse

Informasjonsflyer for Jobbfeber.no, en informasjonsportal for utdannings- og jobbsøkende ungdom.

 

 

 

post at larsagundersen.no
Tlf: 91 64 46 10

©2005 LAG Multimedia.
Bruk av innhold fra denne websiten kun tillatt etter avtale.