Om LAG Multimedia

LAG Multimedia ble startet av Cand. Scient. Lars A. Gundersen i 1997 med det for øyet å produsere 3D-animasjoner, illustrasjoner og webdesign.

Lars hadde allerede da mange års erfaring med produksjon av multimedia. Han lagde sine første websider ca. 1992 og sin første 3D-animasjon i 1995.

Lars har en mer personlig webside ved UiO, hvor han i dag jobber som IT-ansvarlig.

Universitetsstudiene i matematikk, informatikk og fysikk, kombinert med interessen for design og multimedia har ført til en interessant krysspollinering av ideer og tilnærmingsmåter. Det har dessuten gjort Lars istand til å tilnæmre seg nye teknologier og verktøy svært raskt.

I dag stiller derfor LAG Multimedia med dyp kompetanse på en rekke teknologier, og er som sådan i stand til å utføre komplekse jobber på best mulig måte for våre kunder.

Kundelisten vår inneholder små og store firmaer såvel som enkeltpersoner. Vi har gjort oppdrag for bl.a. Telenor, ColorLine og Laterna Magica. Vi ser fram til å få deg og ditt firma som kunde!

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

LAG Multimedia tilstreber bruk av åpne standarer der det er fornuftig, særlig i informasjonsutvekslingsgrensesnitt.

 

post at larsagundersen.no
Tlf: 91 64 46 10

©2005 LAG Multimedia.
Bruk av innhold fra denne websiten kun tillatt etter avtale.