Webdesign & implementasjon
Web ingressbilde

LAG Multimedia utfører to typer webarbeide:

Webdesign
Visuell design, informasjonsdesign og strukturering av hierarki. Vi legger stor vekt på å gjøre grunnarbeidet med strukturering og informasjonsdesignet grundig. Alt for ofte ser man dette blir tatt lett på til fordel for det visuelle. Resultatet blir gjerne en website som kan se bra ut ved første øyekast, men som ikke genererer trafikk fordi den er vanskelig å navigere og forstå.

Implementering av publiseringsløsninger (CMS)
Tenk deg følgende: Ditt firma har en nyhet du ønsker å fortelle omverdenen om. Du åpner et webskjema, skriver inn en tekst uten å tenke på formatering, laster opp et tilhørende bilde, klikker ok.

Klikket utløser en kjedereaksjon av intelligent automatikk: nyheten blir ført opp på den riktige oversiktssiden på firmaets website, og det lages en link til en detaljside med en automatisk skalert versjon av bildet du lastet opp. Det genereres også en pent formatert epost med de samme opplysningene til din kundeliste, og systemet genererer et PDF-ark med nyheten som også linkes til websidene.

Det finnes mange publiseringsløsninger, eller CMS (Content Management Systems) på markedet. Disse faller gjerne inn i to kategorier: De store, tunge, som krever tilsvarende infrastruktur, tett teknisk oppfølging og ikke minst en stor økonomisk investering, og de enklere, som er lettere å innstallere, men som ikke tillater mye fleksibilitet.

LAG Multimedia er eksperter på Lasso Professional . Lasso er et RAD (Rapid Application Development) produkt for publiseringsløsninger. Lasso krever ikke tung investering i infrastruktur og er en hurtig, og derfor rimelig, måte å lage en totalt skreddersydd løsning som dekker alle dine publiseringsbehov. Og som skalerer opp ettersom du trenger det.

Portfolio
IMK web

Publiseringsløsningen for Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO ble laget for å dekke det totale behovet for informasjonsflyt et slikt institutt har. Illustrasjonen viser informasjonsflyt gjennom systemet.

Løsningen opererer med flere forskjellige informasjonstyper, og publiserer på forskjellige måter til bl.a web, PDF, RSS og XML. Implementert i systemet er løsninger som on-the-fly språk-vekslinger, sessions og automatisk bildebehynadling og gjenbruk. Systemet er lett integrert inn blant allerede eksisterende statiske websider. Om du ønsker å få et bedre innblikk i hva et slikt system kan gjøre, kan du laste ned en grundig gjennomgang av systemet (PDF-doukument).

Jobbfeber

Jobbfeber.no er et websted for ungdom og andre som ønsker informasjon om utdannings- og yrkesvalg.

Dette var et totalengasjement for LAG Multimedia, med oppsett av all fysisk infrastruktur, samt implementering av publiseringsløsningen og design av alt visuelt, fra logo til web.

Publiseringsløsningen sørger for å krysskoble hundrevis av yrker, utdanninger, skoleopplysninger, videofilmer og artikler slik at resultatet blir et lettnavigert og intelligent websted. Vi kan gjøre tilsvarende for deg!

Fakta:
- Jobbfeber ligger på 1-2. plass om du søker etter "yker" på Google eller Kvasir.
- Fordi alle site-linker lages og oppdateres automatisk, genererer hele websiten, med sine over 1500 dynamske sider, mindre enn 0.2% "404 not found" feil.

LAG Old Flash Site

Old Lag Flash site er en gammel versjon av LAGs website.

Denne siten ble konstruert for å eksperimentere med bevegelse som et grensesnitt-verktøy. Ved å la f.eks. seksjons-overskrifter bevege seg ut til siden og bli til meny-valg blir det klarere for den besøkende hvordan sider på websiten forholder seg til hverandre.

Man må imidelrtid være forsiktig så ikke bevegelsene virker forstyrrende. Å oppdatere en Flash website er også mer krevende enn en standard (X)HTML/CSS website. I senere websites har jeg valgt en mer nedtonet presentasjon.

Merk at denne websiten nå kun er et ekempel på Flash-arbeide og grensesnitt-filosofi. Innhold som bilder, videoer, etc. er for en stor del ikke lenger på plass.

 

 

post at larsagundersen.no
Tlf: 91 64 46 10

©2005 LAG Multimedia.
Bruk av innhold fra denne websiten kun tillatt etter avtale.